Vojo Vuković MD, MSc, PhD

Dobar dan,
Zovem se Vojislav Vuković, po struci sam lekar i biolog. Studirao sam medicinu na Univerzitetu u Sarajevu, a poslediplomske studije sam završio na Univerzitetu u Torontu. Tokom moje celokupne karijere bavio sam se razvojem novih lekova za lečenje raka.
Radio sam na univerzitetskim istraživačkim institutima i u farmaceutskim i biotehnološkim firmama u Nemačkoj, Kanadi i u SAD.
Nekoliko puta u toku moje karijere bio sam član timova koji su uspešno razvili nove preparate koji se i danas primenjuju za lečenje raznih vrsta raka. Po mom mišljenju, dobar preparat za lečenje raka treba da bude efikasan, ali i dobro podnošljiv. Mnogi lekovi imaju efikasnost ali nažalost imaju i mnogobrojne nusefekte. Zato sam odlučio da nađem rešenje koje može da stvarno pomogne pacijentima. Ta odluka me je dovela do CaroZANG-a.

vojo